Facebook

YouTube

05.10.11

Ny leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag

hysnes-1
Anne Marit Igelsrud, ny dagl. leder av UE Trøndelag

-Jeg kommer gjerne og informerer om våre prosjekter! sier Anne Marit Igelsrud

Anne Marit Igelsrud startet som ny leder av UE Trøndelag i april i år. -Min jobb er samarbeid med næringsliv, kommuner og de to fylkeskommunene, slik at vi kan gi assistanse om våre prosjekter til skolene i hele Trøndelag.

-Vi har forskningsresultater som viser at vårt opplegg fungerer, i forhold til at ungdom får tro på seg selv, å  komme tilbake til hjemplassen sin, etablere og starte noen ting der de kommer fra.

UE Trøndelag tilbyr kurs til alle lærere, får i gang avtaler med næringslivet slik at de kan komme inn i skolen, etablerer samarbeidsavtaler med kommunene som skoleeiere. Vi tilbyr programmer for hele skoleløpet fra barnetrinn til høyere utdanning. Alle kursene er forankret i Kunnskapsløftet.

Hun har tidligere bl.a. vært leder i Norges Bygdeungdomslag, vært i styret Norges Bondelag, vært selvstendig næringsdrivende gjennom Innovasjon Norge og jobbet i Regionrådet for Hadeland og var første kvinnelige visepresident i verdensorganisasjonen for unge bønder.

-Jeg kommer gjerne rundt i kommunene og skolene i Kysten er Klar-kommunene for å informere om våre prosjekter, sier Anne Marit Igelsrud.

--
hysnes-2
Møte i Kompetansegruppa i Kysten er Klar på Hysnes, Rissa. Fra v.: Ragnhild Nisja (HiST), Astrid Witsø (Åfj. vgs), Torunn Rømma (leder komp.-gruppa i Kysten er Klar), Anne Marit Igelsrud (UE Trøndelag), Kjell Bigset (Campus Fosen) og Torbjørn Dahle (Rissa Utvikling).