Facebook

YouTube

Arealgruppa i Kysten er Klar

Planverkstedsamling Ørland kysthotell 9-10 feb-2011

”Sjøen som er i Åfjorden i dag er i Roan i morgen”

Målet er kunnskapsbasert planlegging i sjø

 

program-planverksted-areal-feb-2011

Program

Planverkstedsamling Ørland kysthotell 9-10 feb-2011

--
johannes-fjeldver

”Sjøen som er i Åfjord i dag er i Roan i morgen”KYSTEN ER KLARAREALGRUPPA
PLANVERKSTED
BREKSTAD FEB-11

(Johannes Fjeldvær)

--
soneplaner-og-innspill-fra-besoksrunde-i-januar-2011

- Soneplan for lusebekjempelse
- Besøksrunde til oppdrettsselskapene

(Guri Stuevold, Fylkeskommunen)

 

--
gruppearbeid-regional-transportplan Gruppearbeid Regional Transportplan
--
workshop-astafjord-harstad-brekstad

Marine grunnkart. Hvordan skal disse komme brukerne til gode?

(Oddvar Longva, Liv Plassen, Sigrid Elvenes
NGU)

--
friluftskartlegging-bredesen

Friluftsliv for livskvalitet og bolyst

1. Kartlegging av friluftsområder - prosjektskisse
2. Interkommunalt friluftsråd på Kysten - status

(Oddveig Bredesen)

--
habberstad-vannregion-trondelag

Vannregion Trøndelag

Hva bidrar vannregionmyndigheten med i kystsonen?

(Jan Habberstad, Fylkeskommunen)

--
soknadsprosess-akvakultur

Saksgang og ansvarsområde - akvakultursøknader

(Ellen M. Hoel, rådgiver Fylkeskommunen)

--
temakart-biologisk-mangfold-hitra

Temakart for Biologisk mangfold
Hitra kommune

(Johannes Fjeldvær)

--
fylkesmannen-orlandet-arealstatus-i-strandsonen

Arealstatus i strandsonen
Utarbeidelse av et verktøy for kunnskapsbasert forvaltning av strandsonen

(Merete Gynild, Fylkeskommunen)

--
lars-mardal

Kartverket v/ Lars Mardal og Edel Lundemo

--
storeng-biologisk-mangfold-i-sjo

Biologisk mangfold i sjø i Trøndelag

(Anne Britt Storeng)

--
gruppearbeid-temakart-biologisk-mangfold Gruppearbeid temakart biologisk mangfold
--
planarbeid-edel-lundemo

Planarbeid i Sør-trøndelag - kartbiten
med fokus på "Kysten er klar"
Stedsdata - til nytte for samfunnet

(Kartverket v/Edel Lundemo)