Facebook

YouTube

Prosjekter kompetanse

Oversikt over de innstasområder kompetansegruppa har foreslått prioritert for 2011:

 

Prosjekt
Ansvarlig
Kysttrainee Kysttrainee v/ Elin M Altø og styringsgruppe
--
Kystverten – videreføring med kurs i Vertskapsrollen
2 steder i regionen
Ørland Næringsforum v/ Eva Hertzberg
--
Videreføring - kompetanskartlegging i alle kommunene(web-basert) Hemne Næringshage v/ Willy Merkesnes
--
Styreseminarer – nettverksbyggende fokus (ledelsesfag)
5 steder i regionen
TØH/HIST/Arena Utvikling AS v/ Trond Stiklestad, Einar Frønes m.fl.
--
Entreprenørskole m LØM-fag (– mål å utvikle til fagskole m energi/miljøprofil) HINT/Bjugn kommune/Campus Fosen/Fosen ressurs v Kjell Bigset, Geir Gjelseth
Arrangementsledelse Bjugn kommune/Campus Fosen, v Kjell Bigset, samt Blilyst v/ Thorleif Thorsen
Evt Høgskolen i Lillehammer
--
Studenter til Kysten er klar Kysten er klar, Kysttrainee, utd.institusjoner, kommuner/næringsliv
--

Forprosjekt regional satsing fagutdanning for driftsoperatører på vindmøller og automatikere innenfor havbruk

Hitra vgs v/ Per Ivar Christensen og
Åfjord vgs v/ Astrid Witsø
Inkl avtaler med næringsliv
--
Trainee studentkontakt – mål å systematisere og profesjonalisere samarbeid og ordninger Kysten er klar, Kysttrainee, HIST,Fosen Næringshage, Fosenkraft
--
Kvinnenettverket i Kysten er klar

Styringsgruppe: Kysten er klar, FNH Kvinnovasjon, off og priv nær.