Facebook

YouTube

Bolyst

 

Overordnede mål

Kysten er klar skal skape oppmerksomhet om en samlet trøndelagskyst og presentere denne delen av Midt-Norge som den mest spennende kystregionen i Europa basert på de ressurser, fortrinn og kvaliteter som regionen har. Kysten er klar som merkevare skal fremme argumenter for å etablere, investere, arbeide og bo i kystregionen. Programmet arbeider for positiv befolkningsutvikling og økt verdiskaping.

 

Kommunikasjonsformen skal være preget av felles kystkultur, skaperkraft, helhetstenkning og vertskapsrollen. I dette bildet skal vi i tillegg framstå som teknologisk innovative. Kysten er klar skal kommunisere regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og vise fram hvem vi er og hva vi har å tilby. De som vil skal føle seg velkomne.

 

Kultur er bærende i omdømmearbeidet. Gjennom å samordne og synliggjøre kulturtilbudene i hele kystregionen skal vi få større oppmerksomhet om kystens kulturelle bredde. Sammen med etablerte regionale aktører og eksterne fagmiljøer skal programmet bidra til å utvikle omdømme regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Organisering

Omdømmesatsingens samarbeidspartnere er lokale aktører, fagmiljøer, byråer, kunstnere og FoU-miljøer. Programstyret har det overordnede ansvar for omdømmesatsingen, og medlemmer av programstyre deltar i arbeidsgrupper ved behov. Den utøvende delen av satsningen ledes av programleder, som koordinerer og leder all aktivitet mot de ulike underleverandører.

 

Strategi for å nå målsettingen:

  • Utvikle navn og logo som kommuniserer budskapet vårt - vi er klar for gründere, etableringer, investorer, tilflytting m.m.
  • Iverksette prosjekter av typen fotoprosjekt, samordning av kulturtilbud m.m.
  • Utvikle interaktiv hjemmeside som fungerer som treffpunkt for alt som skjer på kysten.
  • Videreutvikle vertskapsrollen sammen med de ulike aktørene. Dette samkjøres med kompetansesatsningen.
  • Bidra til at det utvikles et eller flere samarbeidende felles destinasjonsorgan som fremmer alle involverte kommuner i Kysten er klar.
  • Bidra til å videreutvikle viktige arenaer for utviklingen av reiselivet i regionen.
  • Sikre at en til enhver tid har kompetente underleverandører (byråer, kunstnere m.m.) til omdømmesatsingen. Det er et mål at lokale byråer, fagmiljøer, kunstnere m.m. skal benyttes.