Facebook

YouTube

Kompetanseutvikling

 

Overordnede mål

Kysten er klar skal samordne og synliggjøre kompetansetilbudet i kystregionen, samt videreutvikle tilbudet med utgangspunkt i de ressurser, fortrinn og kvaliteter som regionen har. Sammen med etablerte strukturer i regionen og utviklingsmiljøer utenfor regionen skal programmet bidra til å utvikle og levere kompetanse og teknologi som regionen etterspør i henhold til helhetlige og relevante problemstillinger. Kysten er klar skal legge til rette for samhandling, kobling og koordinering.

 

Videre skal man løfte komptanseprosjekter opp på et nasjonalt og internasjonalt nivå, for å utnytte de programmer og finansielle muligheter som finnes innenfor området. Prosjekter som iverksettes skal være brukerstyrt og ha en praktisk anvendbarhet for hele kystregionen. Det skal utvikles nye samhandlingsmønstre for kompetanseutvikling i kystregionen.

Organisering

Kompetansesatsingens samarbeidspartnere er næringsliv, utviklingsaktører og FoU-miljøer. Satsningsområdets arbeidsgruppe består av en representant fra hver kommune, samt representanter fra eksterne kompetansemiljøer som kan utfordre og komme med nye tanker og ideer.

Strategi for å nå målsettingen

  • Kartlegge kystregionens kompetansebehov med et framtidsrettet og helhetlig perspektiv.
  • Styrke eksisterende tilbud, samt videreutvikle relevante tilbud i henhold til behov.
  • Tilrettelegge arenaer for kompetanseutvikling, og koble på kompetanseleverandører i henhold til behov.
  • Utvikle fagmiljøer og spesialkompetanse.
  • Bli en naturlig del av teknologihovedstaden.