Facebook

YouTube

Helhetlig arealforvaltning

 

Overordnede mål

Trøndelag framstår i dag som en av de mest vellykkede regionene i verden for produksjon av atlantisk laks. Arealsatsingen skal bidra til at vi beholder og videreutvikler denne ledende posisjonen. Satsningen skal også bidra til å nå nasjonale mål for bærekraftig vekst og utvikling av kysten.

 

Kysten er klar skal:

  • Utvikle marin kunnskap og kompetanse for bærekraftig bruk og arealplanlegging i kystregionen
  • Utvikle verktøy for planlegging og praktisere bruken av denne i et interkommunalt samarbeid
  • Formidle kunnskap om trøndelagskystens marine ressurser, fortrinn og kvaliteter – og hvordan vi forvalter denne bærekraftig
  • Stimulere til interesse, stolthet, kreativitet, marine yrkesvalg og bærekraftig næringsutvikling

 

Kysten er klar skal samarbeide tett med kommunenes befolkning, forvaltning, marine næringer og relevante forskningsinstitusjoner. Kysten er klar skal bidra til å initiere arealprosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Prosjekter som iverksettes skal være brukerstyrte og ha en praktisk anvendbarhet for hele kysten.

Organisering

Arealsatsingens samarbeidspartnere er lokale aktører, næringsliv, forvaltning og FoU-miljøer. Satsningsområdets arbeidsgruppe skal bestå av representanter fra kommunene, sektorforvaltningen (Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen) og marine næringer (fiskeri, oppdrett og turisme).

 

Strategi for å nå målsettingen:

  • Kartlegge kunnskapsbehov i kystregion – tematisk og geografisk - med utgangspunkt i kommunene, næringer, forvaltning og forskning
  • Utvikle kunnskap og nye verktøy for interkommunal arealplanlegging, sammen med kunnskapsmiljøene
  • Informere om marine næringer, miljø og sammenhenger på spennende og nyskapende måter
  • Strategisk og aktiv deltakelse i nasjonale og regionale prosesser hvor kystutvikling står i fokus, både innen forskning, forvaltning, næring og formidling
  • Tilrettelegge arenaer for arealutvikling